JUNTA DIRECTIVA

-President: Jordi Estradé

-Vicepresident i equipació: Juan Manuel Arjona

-Secretari: Sergi Pérez

-Tresorer: Jesús Viscarri

-Vocals: Salvador Abadal

-Sónia Pina

-Ambrós López