FES-TE SOCI

-Les quotes són anuals i no inclouen la quota social(*) ni la fitxa federativa.
-Bonificació a partir del 20% sobre la quota menor per germans.
(*) Per ser admès com a soci/a del Club Natació Sant Just, d’acord amb els seus estatuts i reglaments, tot soci/a major d’edat serà considerat, a més, com a soci/a numerari/a, així com el/la Tutor/a pels menors d’edat. Només és necessari un/a soci/a numerari/a per unitat familiar. Aquesta quota dóna dret a la participació en les activitats de l’associació i en els òrgans de govern i representació, exercir el dret de vot i d’assistència a les assemblees, així com ser informat de la composició dels òrgans de govern, del seu desenvolupament i de l’estat de comptes del Club.
-La quota com a soci/a numerari/a és de 5€.

DONAR D'ALTA

Per donar-se d’alta cal omplir els documents adjunts i enviar-ho escanejat juntament amb la següent documentació:

-Formulari d’inscripció

-Fotografia actual.

-Fotocopia del DNI o llibre de família (per menors de 14 anys).

ELS NOSTRES PATROCINADORS

Club Natació Sant Just